LiFe
online

Pole nad Vltavou
Předchozí ] Nahoru ] Následující ]

Rodina
Oblíbená místa
Fotky
Zajímavosti
Kalendář 2006
Bývávalo ...
Obsah

Pole nad Vltavou je nádherné místo, ze kterého by určitě měl radost malíř Kamil Lhoták. Výhled na panoráma Hradčan, Bohnic, Čimic, nad hlavou rušný koridor Ruzyňského letiště, pod sebou Sedlec (zván byl ve starších dobách "Sedlec za Babou") a Trojskou kotlinu, plnou přírody a památek, zákrut Vltavy pod Trojským ostrovem s loděmi funícími proti proudu, železnice do Kralup, silnička tamtéž, také psí útulek je vidět a hlavně slyšet, zadní partie Trojské ZOO, usedlost Sklenářka a taky Vodohospodářský ústav a nad ním romanticky upravená zřícenina bývalého letohrádku Baba. A to má ještě přibýt dálniční most.

Naší rodině pole v roce 1997 daroval můj tchán, který ho koupil od pana Palase ze Suchdola. Původně to byl třešňový sad, který vzal za své po té, co na sousedící pole vyvezli močůvku. Babička dala uschlé stromy vytrhat, zorat a jala se na políčku pěstovat brambory pro rodinu a vojtěšku a oves pro králíky.

No a my jsme zase brázdy vyrovnali, vyseli trávu, zasadili stromky ovocné různé, taky révu. Kousek lesa si tam také děláme. Napíše se to snadno, ale je za tím spousta potu. Jednoho "krásného" dne nám pole poničili hasiči jeřábem, když tahali ze strže ukradený offroad. Jeho řidič, ještě než stihnul pláchnout, nám tím autem rozflákal bránu a strhnul kus plotu.  Jindy zase stromky sežehl požár. Je tam hezky.

Políčko je dle územního plánu v zeleném pásu Prahy, v ochranném pásmu přírodní památky "Sedlecké skály" (vyhláška NVP 4/82), takže to (naštěstí ?) není stavební parcela, není tam zavedena ani voda a vlastně nemá ani cenu. S Helou si pro radost kreslíme domeček, který na poli nikdy nemůže stát. Na rozdíl od mostu kousek vedle.

Když je moc velké sucho, dovážíme vodu z pramene v Houslích, když prší, chytáme vodu do tří sudů za boudičkou na nářadí.

Jak jsme přišli k poli

Můj tchán, doc. J. Dobiáš, CSc. koupil pole od Václava Palase v roce 1975, aby, jak se píše ve zdůvodnění koupě, "měl zajištěnu možnost nerušeného pokračování a dokončení dlouhodobých výzkumů šlechtění ovocných stromů“. Děda určitě stromy nešlechtil.
Odhadní cena (včetně ovocných stromů byla v té době 2 846,30 Kč. V roce 1997 manželé Dobiášovi darovali pole své dceři Heleně, pozemek (včetně opraveného plotu) měl odhadní cenu 67 200 Kč.

Pole má číslo katastru 2288/2, katastrální úřad Suchdol, 1229m2, v roce 1975 vedeno jako ovocný sad.
Sousedí s pozemky:
- 2289 a 2419 – Sedlecké skály, v roce 1984 ve vlastnictví lesního závodu Zbraslav, polesí Klecany
- 2286 – louka
- 2288/1 – větší část původního Palasova sadu

Copak je to ochranné pásmo?

1.  Ochranným pásmem přírodní památky je ve smyslu ustanovení §37, odst.1 „zákona“ území do vzdálenosti 50m od její hranice. Zabezpečuje tak přírodní památku před rušivými vlivy z okolí. V terénu se toto ochranné pásmo samostatně nevyznačuje.

2. V §37, odst. 2 „zákona“ jsou  uvedeny činnosti, k nimž je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody

Okresní úřad Šumperk jako orgán příslušný podle §77, odst.3 se zřetelem na §36, odst. 1 a §37, odst.1 zákona ČNR číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření ČNR číslo 347/1992 Sb., zákona číslo 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR číslo 3/1997 Sb. a zákona č. 16/1997 Sb.  (dále jen „zákona“) a v souladu s ustanovením §3, odst.1 zákona ČNR číslo 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti         a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona číslo 542/1991 Sb., zákona číslo 321/1992 Sb. a zákona číslo 254/1994 Sb. (dále jen „zákon o okresních úřadech“)  v y d á v á